Aanmelden ondersteuning

Voor geïnteresseerden die zich aan willen melden:
Als je je dier(en) wil aanmelden voor de diensten van Pet Support – Dierennoodhulp Noord-Brabant kun je dat met onderstaande aanmeldformulier doen. Als je het formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid hebt ingevuld kun je het onderaan met de knop “verzenden” versturen. Zodra wij de aanmelding binnen hebben streven we er naar om binnen een week contact op te nemen over het vervolg van het proces. We gaan er vanuit dat je jezelf aanmeld en dat er waar nodig toestemming is, hoe we dit precies voor ons zien kun je lezen in de voorwaarden.

Belangrijk hierbij is dat er, helaas, veel vraag is naar ondersteuning. Het kan dus zijn dat je op een wachtlijst terecht komt of dat de hulp wat later opstart. Uiteraard contacteren we je hier zo snel mogelijk over zodat je weet waar je aan toe bent. Daarnaast is het invullen van het aanmeldformulier een eerste stap en niet meer dan een aanmelding. Een ingevuld formulier is geen garantie voor acceptatie.

Voor vertegenwoordigers:
U kunt uw client aanmelden voor de diensten van Pet Support – Dierennoodhulp Noord-Brabant. Vul in dat geval ook onderstaand formulier in zodat we de benodigde informatie hebben en vermeld onderaan bij bijzonderheden dat u dit formulier voor uw client invult en in welke hoedanigheid met daarbij uw contactgegevens. Als u namens een client een aanmelding doet zullen we contact opnemen met zowel u als de client ter bevestiging. Voor cliënten onder bewindvoering en/of schuldsanering is er goedkeuring nodig voor de aanmelding en het te betalen bedrag per levering (zie hiervoor de voorwaarden).

Algemene Vordering Gegevensbescherming
We vragen bij aanmelding een hoop gegevens, waaronder privacygevoelige informatie. Deze informatie hebben wij echter hard nodig om er voor te zorgen dat iedereen de juiste zorg krijgt. Uiteraard vinden we privacy belangrijk en gaan we hier zorgvuldig mee om. Weten hoe dit bij ons werkt? Ga dan naar de pagina waar onze privacyverklaring staat, hier staat alles over wat we met de ontvangen gegevens doen en hoe hier inzage in gegeven kan worden.

Aanmeldformulier

  PERSOONSGEGEVENS

  HUISDIER GEGEVENS
  - Meerdere huisdieren? Zet dan de informatie achter elkaar neer gescheiden door een "-" en bij elke vraag telkens op dezelfde volgorde. (Vb. "Herder - Labrador - Fret" en in het daaropvolgend veld "Rex - Labbie - Frettie")

  DOCUMENTEN

  AKKOORD GEVEN
  Voordat u uw gegevens kunt opsturen en uw aanmelding compleet kan maken moet u akkoord gaan met de onderstaande voorwaarden. De voorwaarden die wij als Pet Support aan u als client stellen kunt u hier vinden.

  Ik verklaar hierbij de voorwaarden zoals Pet Support deze aan zijn cliënten gesteld heeft te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

  Geen reactie bij klikken op de verzendknop? Controleer dan nogmaals of u beide voorwaarden heeft geaccepteerd