Voorwaarden Pet Support – Dierennoodhulp Noord-Brabant

Binnen Pet Support – Dierennoodhulp Noord-Brabant hebben wij een duidelijke missie en visie (die je kan terugvinden op de hoofdpagina). Om aan die missie en visie te voldoen hebben we een aantal voorwaarden opgesteld waaraan cliënten die van ons diensten ontvangen moeten voldoen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat wij op vrijwilligers draaien. Mensen die dag en nacht tijd vrij maken om ons en jullie te ondersteunen. Ook van hen hebben we verwachtingen, maar om er voor te zorgen dat ze die verwachtingen waar kunnen maken hebben we ook regels om ze te beschermen.

Ten alle tijden geld ‘in overleg is (bijna) alles mogelijk’ bij vragen, twijfel, uitzonderlijke situaties e.d. neem contact met ons op! 

Hieronder staan die voorwaarden uiteengezet.

1.) Vijf Vrijheden

Vanwege onze doelstelling staat bij ons voorop dat alle dieren die van Pet Support hulp ontvangen genieten van de “vijf vrijheden” welk type, soort of ras dan ook. Wij verzorgen, zo goed als we kunnen binnen onze mogelijkheden, een deel van het rantsoen en andere verzorgingsmiddelen. Maar we gaan er vanuit dat de client zich ontfermt over de overige onderdelen.
De vijf vrijheden bestaan uit de volgende peilers:

  • dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen;

  • dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats;

  • dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling;

  • dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen;

  • dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.

Als wij twijfelen aan de kwaliteit van leven van een dier zullen we hierover in gesprek gaan en mogelijk vragen om actie te ondernemen. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, een (dwingend) advies om de hulp van een dierenarts of trimsalon in te schakelen, of een plan opstellen om de leefomgeving te verbeteren. Uiteraard zullen we dit altijd in alle redelijkheid proberen te doen en staat bij ons altijd voorop dat een dier in zijn eigen omgeving kan verblijven. Waar mogelijk zullen we dan ook meedenken en ondersteunen. Echter; weigert een client hier aan mee te werken en/of weigert een client, na herhaaldelijk waarschuwen, verbeteringen toe te passen zullen wij genoodzaakt zijn om de hulp stop te zetten. Dit klinkt wellicht erg rigoureus maar helaas is in het verleden gebleken dat wij op onze strepen moeten staan.
In elk ander geval, als een client vermoed dat een van de vijf vrijheden van zijn/haar dier mogelijk in het geding komt (bijvoorbeeld door ziekte of dieetvoer) zullen wij meedenken en -helpen waar we kunnen. We verwachten hierin een proactieve houding van de client, die ons contacteert voordat wij zelf concluderen dat er niet voldaan word aan de voorwaarden.

2.) Vermeerdering

Het moge voor zich spreken dat wij tegen vermeerdering zijn bij cliënten. Dat wil zeggen; zolang een client lid is en hulp ontvangt raden wij ten strengste aan geen nieuwe dieren aan te nemen. En dragen zij er zorg voor, zo ver de beschikbare middelen reiken, dat hun dieren niet dragend raken of een ander dier dragend maken. Het in huis halen van een nieuw dier zorgt er voor dat onze hulp per direct stopt.

3.) Maandelijks voedselpakket – verwachtingen van u

Wij leveren eens per maand een voedselpakket toegespitst op het door u aangemelde dier(en). Aan de ontvangst van dit voedsel zitten enige verwachtingen van uw kant verbonden, namelijk;
– U betaalt eerst de bezorgkosten, contant, aan de bezorgende vrijwilliger. Kunt u de bezorgkosten (zonder overleg vooraf) niet betalen krijgt u op dat moment géén pakket mee.
– Na ontvangst maakt u een foto en/of filmpje van al uw huisdieren met het pakket (of een deel van het pakket). (uitzonderingen in overleg daar gelaten) Verzaakt u herhaaldelijk om dit beeldmateriaal aan ons door te sturen, wordt u direct uitgeschreven als client en ontvangt u geen voedselpakketten meer.
– Als men herhaaldelijk niet reageert op berichten wordt u direct uitgeschreven als client en ontvangt u geen voedselpakketten meer.
– Als men herhaaldelijk niet thuis is bij levering wordt u direct uitgeschreven als client en ontvangt u geen voedselpakketten meer.
– Kunt u zelf het voedselpakket (die maand) niet aannemen zorg dan voor een vervangende oplossing, u bent hier zelf verantwoordelijk voor. Wij kunnen in overleg met u meedenken, neem dan contact met ons op. Geef dit ten alle tijde aan ons door, wij geven geen pakketten uit aan vreemden waarover wij vooraf geen bericht hebben ontvangen.
– U draagt zelf de verantwoording over afmeldingen of veranderingen in uw situatie.

4.) Afhankelijk van wat we binnen krijgen / speciale diëten

Wij zijn afhankelijk van wat we binnen krijgen aan donaties! Ondanks dat we ons uiterste best doen om er voor te zorgen dat elk dier zo goed mogelijk word voorzien kunnen we daar niet altijd aan voldoen.
– Heeft uw dier een speciaal dieet? Dan verwachten wij dat u het dierenartsdossier van dat dier kan overleggen waarin deze dieetvoorschriften medisch staan uitgelegd/verklaard. Wij kunnen anders niet aan een dieetvoorschrift voldoen. Ook voor speciale diëten geld: wij zijn afhankelijk van wat we binnen krijgen.
– Dieren met een allergie/intolerantie krijgen voorrang op wat er binnenkomt om te voorkomen dat ze ziek worden.
– Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen van de geleverde producten. U dient zelf uw ogen en oren te gebruiken en te controleren wat u hebt binnen gekregen.

5.) Communicatie – “zwart op wit”

Om verwarring te voorkomen willen wij communicatie graag ‘zwart op wit’ zien.
– Aanvragen gaan altijd per mail.
– Als u zich per mail aanmeld krijgt u een reactie met een in te vullen formulier, alleen volledig ingevulde aanmeldformulieren worden in behandeling genomen.
– Een telefonisch gesprek om een wijziging of (bijzondere) situatie uit te leggen (voor cliënten die al lid zijn) is uiteraard prima, maar we vragen altijd om een appje/smsje/e-mail te sturen achteraf met wat er is gezegd telefonisch. Komt dit bericht na een telefonische afspraak niet, dan gelden de afspraken die eventueel telefonisch zijn gemaakt als ongedaan.

Daarnaast zijn wij fervent voorstander van een pro-actieve houding, laat het ons weten als er iets ongebruikelijks is en we kunnen altijd samen in overleg!

6.) Enige voedselbank

Wij gaan er vanuit dat wij de enige dierenvoedselbank zijn die aan u levert. Komen wij er achter dat u ook donaties ontvangt van een andere dierenvoedselbank schrijven wij u zonder bericht per direct uit als client.

7.) Uitzonderingen

Er zijn wat uitzonderingen op onze leveringen. We doen uiteraard ons best om u altijd van uw maandelijkse pakket te voorzien maar er zijn situaties waarin we onze vrijwilligers moeten beschermen.
– Wij bezorgen niet als de temperatuur die dag boven de 32° uitkomt. De website van het KNMI is hiervoor leidend, we kijken de avond ervoor om 20:00 wat de voorspelling zegt, komt de temperatuur op enig punt gedurende de dag worden de leveringen verzet naar een andere dag.
– Wij bezorgen niet bij gevaarlijke situaties op de weg. Denk hierbij aan code oranje/rood in verband met wind, extreem weer, gladheid en sneeuw.
– Er zijn andere onvoorziene omstandigheden waardoor een levering niet door kan gaan.
Wij behouden ons het recht voor om  in dit soort uitzonderlijke situaties een leveringsafspraak te verzetten.

Bij verhindering van onze kant zullen wij ten alle tijden ons uiterste best doen om de leveringsafspraak zo snel mogelijk alsnog plaats te laten vinden. Na een afmelding herhaaldelijk contact zoeken met de vraag waar het pakket blijft word NIET gewaardeerd en zal het proces alleen maar langer laten duren. Bij onophoudelijk contacteren, terwijl er door ons is uitgelegd wat we doen en wanneer we contact opnemen, behouden wij ons het recht voor om iemand tijdelijk te blokkeren.